Vstupné komplexné vyšetrenie (dospelí)30 €
Preventívna stomatologická prehliadka 1x ročne (dospelí)20 €
Vyšetrenie a prehliadka detí30 €
Preventívna prehliadka 1x každých 6 mesiacov u detí10 €
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve (každý trimester)10 €
Akútne ošetrenie
20 €
Akútne ošetrenie mimo pracovného času75 €
Konzultácia20 €
Výplň zuba - jednoduchá55 €
Výplň zuba - zložitá55 - 80 €
Výplň zuba - komplikovaná80 - 100 €
INLAY, ONLAY - Emax275 €
INLAY, ONLAY compozit275 €
Ochranné nosiče na zuby pri bruxizme58 €
Direct pulp capping20 €
Deep margin elevation30 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba95€
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba140 €
Endodontické ošetrenie troj a viac koreňového zuba165 €
Viacnásobné endodontické vyšetrenie rovnakého zuba20 €
Reendodoncia bez preparácie30 €
Apicoectomia90 €
Zavedenie pulpálneho čapu65 €
Čapová nastavba30 €
Jednoduchá extrakcia zuba20 €
Zložitá extrakcia zuba35 €
Chirurgická extrakcia zuba60 €
Chirugická extracia zubu múdrostiod 90€
Chirurgická príprava implantátuod 350 €
Implantát - ANKYLOS450 €
Kostný vštep190 - 360 €
Kolagénová membrána150 €
Gingivektómia (laser alebo chirurgicky)20 €
Frenektómový laser80 €
Korunka kovokeramická - cena celkom230 €
Korunka celokeramická - cena celkom310 €
Korunka ZIRKON - cena celkom310 €
Endo korunka250 €
Veneers – zubné fazety310 €
Veneers – zubné fazety bez preparácie290 €
Korunka ZIRKON pre implantát s doplnkamiod 310 €
Zirconia abutment per implantatod 390 €
Dočasná korunka (1. zub)20 €
Parciálna snímateľná náhrada295 €
Deflex - flexibilná parciálna snímateľná náhrada395 €
Kompletná protéza (jeden oblúk)325 €
Panoramatický RTG 2D snímok12 €
Panoramatický RTG 3D snímok60-90-130 €
Cefalometrický snímok35 €
Intraorálny snímok6 €
Bielenie zubov250 €
Domáce bielenie zubov (násadky robené na mieru s 9 dňovou podporou)110 €
Vnútorné bielenie jedného zuba35 €
Pečatenie fisúr (1 zub)10 €
Výplň zuba55 €
Pulpotomia75 €
Pulpektómia90 €
Extrakcia dočasného zuba20 €
Fixácia zubného oblúku80 €
Úprava medzier120 €
Komplexná dentálna hygiena53 €
Dentálna hygiena u detí s mliečnym chrupom20 €
Chirurgická kyretáž (1 kvadrant)45 €
Kostný vštep pre kvadrant190 - 360 €
Augmentácia jedného kvadrantu360 - 580 €
PRP75 €
Kolagénová membrána150 - 220 €
Zafixovanie zuba40 €

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.

Kontaktný formulár